Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Czy legionowskie szkoły podstawowe wychowują? Czy (…)? | Legionowo

Czy legionowskie szkoły podstawowe wychowują? Czy (…)?

| edukacja
Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie

W ciągu ostatniego roku szkolnego dość głośno było o problemach legionowskiego szkolnictwa. Legionowianie mili okazję usłyszeć o przypadkach pobić (w ogólnopolskich mediach), o dziwnych szkoleniach w jednej z podstawówek (na forach) oraz o wynikach kontroli w jednej ze szkół (o tej bałwochwalczej notatce na stronie UM już pisałem).

Postanowiłem zatem bliżej przyjrzeć się legionowskiej oświacie. Zacząłem od szkół podstawowych, do których wysłałem na tydzień przed końcem roku szkolnego prośby o udzielenie odpowiedzi na następ[ujące pytania:

1. Kiedy w roku szkolnym 2009/2010 na terenie Szkoły Podstawowej nr …. w Legionowie miały miejsce przypadki:

 • pobić,
 • uszkodzeń ciała,
 • agresji słownej,
 • przyłapania uczniów na posiadaniu i używaniu papierosów,
 • przyłapania uczniów na posiadaniu i używaniu alkoholu,
 • przyłapania uczniów na posiadaniu i używaniu narkotyków?

2. O których przypadkach złamania przepisów prawa, o którym mowa w pytaniu nr 1 zostali powiadomieni rodzice, policja, sąd rodzinny i inne organy?
3. Jakie konsekwencje ponieśli poszczególni uczniowie za złamanie przepisów prawa, o którym mowa w pytaniu nr 1?

W przypadku szkół mieszczących się w tych samych lokalizacjach co gimnazja dodatkowe pytania:

4. Czy i jaki wpływ na bezpieczeństwo uczniów Szkoły Podstawowej nr … ma fakt działania Gimnazjum nr ….?
5. Czy, ile razy i jakie złamanie przepisów prawa, o którym mowa w pytaniu nr 1 przez uczniów Gimnazjum nr ….., stwierdził Dyrektor Szkoły Podstawowej nr …..?

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi mogę  odpowiedzieć, że dyrekcja jednej ze szkół lekceważy sobie obowiązki oraz łamie prawo (obowiązujące przepisy prawa nakładają, na dyrektora szkoły, OBOWIĄZEK odpowiedzi na tego typu pytania). W pozostałych wypadkach dyrektorzy mieli problem z odpowiedzią na zadane pytania (przypominam, że pytanie brzmiało „Kiedy w roku szkolnym (…)? Dyrektorzy 2 szkół nie odpowiedzieli kiedy…

Podsumowanie (wg. rosnących numerów szkół)

Szkoła Podstawowa nr 1 – Zakopiańska 4 (SP1)

Dyrekcja tej szkoły przekroczyła 14 dniowy, ustawowy, termin na udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Dyrekcja po wezwaniu do przesłania odpowiedzi przysłała stosowne informacje (dodane na podstawie informacji z 18.08.2010 r.)

 • pobicia – jeden przypadek w I sem. roku szkolnego 2009/10 o fakcie pobicia zostali powiadomieni rodzice ofiary i agresorów; rodzice poszkodowanego ucznia wyrazili satysfakcję z podjętych przez szkołę działań i nie zgodzili się na zawiadomienie policji lub sądu rodzinnego; do końca roku szkolnego konflikty między uczestnikami w/w zdarzenia nie powtórzyły się
 • uszkodzenia ciała – 5 przypadków, drobne urazy ortopedyczne (4 podczas zabaw w czasie przerw i 1 podczas gry zespołowej na lekcji w.f.) wszystkie zdarzenia nie miały nic wspólnego z łamaniem przepisów prawa, w związku z tym nie istniała konieczność zawiadamiania policji bądź innych organów; zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami dotyczącymi zdarzeń losowych udzielono pierwszej pomocy, zawiadomiono rodziców oraz przeprowadzono postępowania wyjaśniające z udziałem uczestników, świadków, nauczycieli odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczniów;
  w celu zapewnienia dzieciom lepszego nadzoru podczas przerw zwiększono wymiar dyżurów nauczycielskich;
 • agresja słowna – zgłaszane przez uczniów przypadki niewłaściwego traktowania ich przez rówieśników były wyjaśniane w ramach interwencji wychowawcy z udziałem pedagoga i psychologa szkolnego oraz rodziców (miały miejsce 4 tego typu interwencje, zakończyły się doprowadzeniem do pogodzenia stron konfliktu) w ramach działań profilaktycznych służących eliminowaniu agresywnych postaw została przeprowadzona akcja pod hasłem „Znam i przestrzegam ustalone normy społeczne”
 • papierosy – nie dotyczy
 • alkohol – nie dotyczy
 • narkotyki - nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę, na fakt, że szkoła przesłała odpowiedź dopiero miesiąc po publikacji niniejszego artykułu. W związku z tym informacje o bezpieczeństwie w szkole są zaprezentowane w sposób idealny.

Szkoła Podstawowa nr 2 – Jagielońska 67 (SP2)

Chyba najsławniejsza w ostatnim czasie legionowska podstawówka :). Jednakże dyrekcja tej szkoły wskazała horyzont czasowy dla jednego z wielu zdarzeń, które miały miejsce w tej szkole. Odpowiedź nadesłana z tej szkoły jest krótka, ale konkretna. Wskazuje ilościowo poszczególne wydarzenia, i tak:

 • pobicia – 1 (kwiecień 2010) – zawiadomiono: Komendę Powiatową Policji w Legionowie oraz Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Legionowie
 • uszkodzenia ciała – 15 wypadków lekkich, ale nie w wyniku agresywnych zachowań dzieci
 • agresja słowna – 12
 • papierosy – nie dotyczy
 • alkohol – nie dotyczy
 • narkotyki - nie dotyczy

Fakt pobicia był brany pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania, odbyła się rozmowa z rodzicami dziecka, które było pod ścisłym nadzorem pedagoga szkolnego przez okres tygodnia.
UWAGI: szkoła stara się wiedzieć co z jej uczniami się dzieje. Świadomość występowania problemów oraz umiejętność ich diagnozowania jest pierwszym krokiem do działań wychowawczych i prewencyjnych.
OCENA: szkoła zdobywa plusa

Szkoła Podstawowa nr 4 – Jana Pawła I 2 (SP4)

Dyrekcja tej szkoły również wskazała kiedy dane wydarzenie miało miejsce, i tak:

 • pobicia – nie dotyczy
 • uszkodzenia ciała – nie dotyczy
 • agresja słowna – 2 w kwietniu 2010, o zaistniałej sytuacji zostali powiadomieni rodzice
 • papierosy – nie dotyczy
 • alkohol – nie dotyczy
 • narkotyki – nie dotyczy

Wychowawcy i pedagog szkolny przeprowadzili rozmowy wychowawcze z uczniami. Niewłaściwe postawy tych uczniów miały wpływ na ocenę z zachowania. Przeprosili oni kolegów, w stosunku do których użyli agresji słownej.
UWAGI: reakcja na wydarzenia jest OK. zastanawiający jest fakt, że w szkole nie było przypadków uszkodzeń ciała (czyli żaden z uczniów nie skręcił sobie np. nogi, nie skaleczył się, etc np. na zajęciach w-f).
OCENA: mały plus za częściową diagnozę

Szkoła Podstawowa nr 7 – Królowej Jadwigi 7 (SP7)

Odpowiedź dyrekcji wskazuje, że nie zrozumiała ona pytania. Jako uszkodzenie i pobicie ciała traktuje tylko i wyłącznie wydarzenia zachodzące pomiędzy uczniami, zapominając zupełnie, że za uszkodzenia ciała może być odpowiedzialnym również nauczyciel, w ekstremalnej sytuacji za pobicie również…

W roku szkolnym 2009/10 miały miejsce zdarzenia konfliktowe między uczniami jednak żadne z nich nie miało takiego charakteru, który upoważniałby do zdefiniowania jako pobicie i uszkodzenie ciała. Nie zostały one w związku z tym zgłoszone na policję.

 • pobicia – ?
 • uszkodzenia ciała – ?
 • agresja słowna – miały miejsce interwencje w postaci:rozmów uświadamiających przekroczenie norm, przeprosin, zadośćuczynienia. Z powiadomieniem rodziców i wyciągnięciem konsekwencji.
 • papierosy – nie dotyczy
 • alkohol – nie dotyczy
 • narkotyki - nie dotyczy

UWAGI: Czyli należy założyć, że uczniowie w tej szkole to całkiem szczwane bestie – jeśli uderzają to tak by nie nabić siniaka, bądź nie zadrapać przeciwnika (bo zarówno siniak jak i zadrapanie to przecież uszkodzenie ciała). O nauczycielach dyrektor milczy…
OCENA: minus – szkoła zamiata problemy pod dywan.

Szkoła Podstawowa nr 8 – Zegrzyńska 3 (SP8)

 • pobicia – nie dotyczy
 • uszkodzenia ciała – nie dotyczy
 • agresja słowna – zdarzają się – reakcja: Reagujemy na nie, m. in. powiadamiając rodziców uczniów, prowadząc zajęcia pedagogiczne  w klasach, co ma na celu eliminowanie agresji słownej z życia szkoły. W wyjątkowych, trudniejszych sprawach zostaje powiadomiona policja lub sąd rodzinny – w przypadkach uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 zwykle są to kwestie opiekuńcze, a nie złamanie prawa. W przypadkach spraw sądowych w gestii sądu leży nałożenie konsekwencji  przewidzianych w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.
 • papierosy – nie dotyczy
 • alkohol – nie dotyczy
 • narkotyki - nie dotyczy

Dyrekcja zapewnia, że fakt współistnienia z gimnazjum nie ma wpływu na bezpieczeństwo uczniów.
UWAGI: jakość nie chce się wierzyć, że w szkole nie było żadnych uszkodzeń ciała (w sensie takim jak to powinno być rozumiane, a nie tak jak chce rozumieć to dyrekcja).
OCENA: minus – szkoła ma tendencje do zmiatania spraw pod dywan. Dyrektor w przypadku agresji słownej używa słowa „zdarzają się” – po czym w opisie reakcji opisuje to tak jakby to było zjawisko niemalże codzienne (tyle reakcji do kilku zdarzeń jest co najmniej zastawiające).

Podsumowanie:

Dyrektorzy szkół nie bardzo starają się rozumieć to o co ich się prosi. Pytanie np. dot. uszkodzeń ciała dotyczyło wszystkich uszkodzeń (nawet tych powstałych np. podczas zajęć w-f). Właściwie tylko dyrekcja jednej szkoły potrafi poprawnie sformułować odpowiedzi na zadane jej pytania. Ten fakt niestety nie wróży dobrze… Jak szkoła ma wspierać proces wychowawczy swoich uczniów, skoro nie rozumie pytań (a może nie rozumie, pytań rodziców, ich uwag i sugestii).
Druga uwaga – większość dyrektorów uważa, że jedynymi sprawcami agresji, uszkodzeń ciała są wyłącznie uczniowie. Zupełnie zapominają, że tego typu przypadki mogą również generować nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Moje pytania (za wyjątkiem używek) nie były ukierunkowane wyłącznie na uczniów.

Moja córa za jakiś czas będzie musiała iść do szkoły. Jeśli będę wybierał pomiędzy szkołami legionowskimi (publicznymi) to mój wybór pada (na dzień dzisiejszy) na Szkołę Podstawową nr 2.

PS. SP3 nie było ankietowane z powodu nie korzystania przez szkołę z poczty elektronicznej (sic 1)

3 komentarzy(e) do “Czy legionowskie szkoły podstawowe wychowują? Czy (…)?

 1. 1

  Czy fakt uzyskania takich wyników jest w jakikolwiek sposób sprawdzalny? Odpowiem. Nie. To bzdura. Dyrektorki mogą napisać cokolwiek. Raz że przemoc w szkołach nie jest zgłaszana na policję a większości przypadków jest zakopywana na podwórku szkolnym. Tylko w przypadku możliwości zaskarżenia dyrekcji lub asertywnego rodzica takie sprawy wypływają. Szkoła wini jedynie rodziców za jakiekolwiek nadużycia ucznia. Pomoc pedagoga i psychologa to porażka. W samej SP2 było więcej przypadków agresji. Były sytuacje z alkoholem. Nikt przy zdrowych zmysłach nie odpowie poważnie na taką ankietę, bo nie będą sobie sami ukręcać szubienicy. Wnioski wyciągnięte z tych listów mogą zaprowadzić w straszne miejsce. Pozdrawiam i podziwiam za determinację. Yo

  • 2

   Jak słusznie Yo zauważasz nie jesteśmy w stanie sprawdzić obiektywnie prawdomówności dyrektorów szkoły w momencie publikacji ich odpowiedzi. Co więcej to właśnie publikacja jest formą weryfikacji informacji od dyrekcji szkół.

   Odpowiedzi udzielane przez dyrektorów są publikowane właśnie po to by zachęcić rodziców do asertywności i do podważania dyrekcyjnej fikcji. Jeśli dyrektor napisał nie prawdę to wszyscy będą mogli to ocenić. Co więcej jeśli znajdzie się dowód na to, że informacja udzielona przez dyrektora jest nieprawdą jest podstawa do pociągnięcia go do odpowiedzialności (poświadczenie nieprawdy). Jest duża szansa, że sąd ograniczy prawo wykonywania funkcji kierowniczych takiego magika.

 2. Pingback: Tragiczne zaplecze informatyczne w podstawówkach | Legionowo - jakie naprawdę jest to miasto?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>