Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Dochody radnego Żuchowskiego prześwietli Urząd Kontroli Skarbowej | Legionowo

Dochody radnego Żuchowskiego prześwietli Urząd Kontroli Skarbowej

| Polecamy, władze i inne instytucje

Radny Artur Adam Żuchowski reprezentuje w Radzie Miasta Legionowo prezydenckie stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe”. W maju br. roku radny Żuchowski stał się popularny w lokalnych mediach za sprawą dwóch faktów:

 • odmowie RML na zwolnienie z pracy Żuchowskiego (pracuje jako pedagog u Salezjan),
 • niebywałej sklerozy radnego, który zapomniał że ma dom i działkę o wartości ok. miliona złotych – radny zapominał umieszczać tę informację w swych kolejnych oświadczeniach majątkowych.

Teraz po kilku miesiącach okazuje się, że legionowska skarbówka, która kontrolowała oświadczenia radnych, zdecydowała się przekazać sprawę majątku Żuchowskiego do wyjaśnienia przez Urząd Kontroli Skarbowej.

Urzędy Skarbowe kontrolują spływające do nich oświadczenia pod katem zgodności majątku w nich ujawnionego z danymi zgłoszonymi do opodatkowania. Jeśli np. radny zapomina w swym oświadczeniu wykazać jakieś dochody, ale zgłosił je do skarbówki, to w takiej sytuacji Urząd Skarbowy nie robi nic (poza ewentualnym wypunktowaniu „nieistotnych błędów formalnych” w protokole pokontrolnym. A radny sklerotyk nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Naczelnicy Urzędów Skarbowych przekazują sprawy oświadczeń majątkowych właściwie tylko w sytuacji, gdy w oświadczeniu znajdują się dane niepokrywające się z danymi, które są w posiadaniu przez skarbówkę.

Z pewnością zaszły duże nieścisłości pomiędzy oświadczeniem majątkowym a dokumentami, w których posiadaniu jest Urząd Skarbowy. Istnieje przypuszczenie, że w oświadczeniu majątkowym mogło dojść do zatajenia prawdy lub wykazania nieprawdy przez radnego, dlatego został skierowany wniosek do Urzędu Kontroli Skarbowej

powiedziała Elżbieta Duszyc dla Gazety Powiatowej (nr 44 (343), 01.11.2011, str .21)

W związku z przypadkiem radnego Żuchowskiego postanowiłem sprawdzić jak wyglądała kwestia kontroli oświadczeń radnych składanych za lata 2006-2011.

Oświadczenia radnych za rok 2010 – ocena naczelnika US

 1. Bogucka Marta – w oświadczaniu złożonym na początek kadencji 2010 – 2014 nic wykazano dochodów osiągniętych do dnia objęcia funkcji radnej – wykazano dochody wg zeznania PIT-7 za. rok 2009; w oświadczeniu złożonym wg stanu na dzień 31-12-2010 roku w części B -brak wpisu.
 2. Borkowska Agnieszka – w oświadczaniu złożonym na początek kadencji część I pkt. 2 i 3 brak wpisu, w części II – brak wpisu; w części VIII oświadczenia nie wpisano dochodów uzyskanych do dnia 02-12-2010, w oświadczeniu złożonym wg stanu na dzień 31-12-2000 w części II pkt. 1 – brak wpisu.
 3. Brański Ryszard – w oświadczeniu majątkowym złożonym wg stanu na 31-12-2010 roku w części VIII podano miesięczne kwoty uzyskiwanych dochodów, brak informacji o działce, na której posadowiony jest budynek mieszkalny. (dodatkowo: link do naszej oceny poprawności wypełnienia oświadczenie przez radnego Brańskiego)
 4. Dziedzic Józef – w oświadczaniu złożonym na początek kadencji nie podano stanu zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu, w części B oświadczenia podano adres zamieszkania niezgodny z bazą danych tutejszego urzędu. (dodatkowo: link do naszej oceny poprawności wypełnienia oświadczenie przez radnego Dziedzica)
 5. Głażewski Paweł – w oświadczeniu majątkowym złożonym wg stanu na 31-12-2010 roku w części VIII oświadczenia wykazano dochody uzyskane na dzień 31-12-2010 oraz uzyskane w okresie styczeń – kwiecień 2011.
 6. Jeziak Monika – w oświadczaniu złożonym na początek kadencji część II pkt. 2 — brak wpisu w części A oświadczenia nie podano daty urodzenia, brak informacji o działce, m której posadowiony jest budynek.
 7. Kiełbasiński Bogdan – w części II pkt. 3 oświadczenia pozycja „wartość”, „rodzaj zabudowy” , pozycja „przychód/dochód” – brak wpisu: w części II pkt. oświadczenia pozycja „wartość” – brak wpisu, brak informacji o działce, na której posadowiony jest dom.
 8. Koryś Zdzisław – bez uwag
 9. Lewandowski Paweł – w części B oświadczeń brak wpisu.
 10. Luzak Małgorzata – nie podano zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 02- 12-2010 oraz na dzień 31-12-2010, brak informacji o działce, na której posadowiony jest dom – nabytej w drodze darowizny.
 11. Łaniewska Anna — w części A oświadczenia nie podano nazwiska rodowego, w części B pkt. 1-4 brak wpisu.
 12. Michalski Konrad – I oświadczenie majątkowe złożone na początek kadencji 2010-2014 przekazano zgodnie z właściwością miejscową, w oświadczeniu wg stanu na dzień 31-12-2010 roku – brak informacji o działce, na której posadowiony jest dom, w części VIII wykazano dochody uzyskiwane miesięcznie.
 13. Pachulski Mirosław – bardzo nieczytelnie wypełnione oświadczenie. (dodatkowo: link do naszej oceny poprawności wypełnienia oświadczenie przez radnego Pachulskiego)
 14. Piętka Andrzej – oświadczeniu złożonym na początek kadencji w części III pkt. 1 brak wpisu; w części IV pkt. 1 oświadczenia brak wpisu; nie wykazano dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchom ości w marcu 2010; w oświadczeniu złożonym wg stanu na dzień 31-12-2010 roku w części III pkt. 1, w części IV pkt. 1 – brak wpisu, w części V brak pełnych informacji o działce nabytej w roku 2001, brak informacji o działce, na której posadowiony jest dom w Legionowie.
 15. Płaciszewski Kazimierz – brak informacji o działce, na której posadowiony jest dom w Legionowie.
 16. Smogorzcwski Marcin – bez uwag
 17. Smuniewski Leszek – brak informacji o działce, mi której posadowiony jest dom.
 18. Szulc Tadeusza – bez uwag
 19. Topczewski Piotr – oświadczenie z datą wypełnienia 22-04-2011 roku dotyczące roku 2010 nie podlega analizie, Pierwsze oświadczenie złożone na początek kadencji wypełnione zostało 26-01-2011 roku w związku z objęciem mandatu radnego – brak informacji o działce, na. której posadowiony jest dom.
 20. Zaklika Agaty – bez uwag
 21. Zawada Jacka – bez uwag
 22. Żuchowskiego Artura – przekazano wniosek do Urzędu Kontroli Skarbowej.
Pismo US

Pismo US

Pismo US

Pismo US

Oświadczenia prezydenta Smogorzewskiego i przewodniczącego Klejmenta za rok 2010 – ocena wojewody

 1. Roman Smogorzewski – złożył oświadczenia w komplecie. Wyniki analizy oświadczeń — bez uwag.
 2. Janusz Klejment –  złożył oświadczenia w komplecie. Wyniki analizy oświadczenia majątkowego na rozpoczęcie kadencji – w pkt. X brak wskazania celu zaciągnięcia kredytów gotówkowych. Wyniki analizy oświadczenia za 2010 rok — w pkt. X brak wskazania celu zaciągnięcia kredytów gotówkowych. W związku z powyższym uprzejmie proszę o pisemne uzupełnienie braków wykazanych w analizach
Pismo UW

Pismo UW

Poprzednie lata (załączam skany stosowanych dokumentów)

Za rok 2009

Pismo US

Pismo US

Pismo US

Pismo US

Pismo UW

Pismo UW

Za rok 2008

Pismo US

Pismo US

Pismo US

Pismo US

Pismo UW

Pismo UW

Za rok 2007

Pismo US

Pismo US

Pismo UW

Pismo UW

Za rok 2006

Pismo US

Pismo US

Pismo UW

Pismo UW

13 komentarzy(e) do “Dochody radnego Żuchowskiego prześwietli Urząd Kontroli Skarbowej

 1. 1

  Jak widać co roku były uwagi. Jednak nikomu włos z głowy nie spadł.
  Z tych dokumentów wynika, że o działce nie tylko ten Żakowski zapomniał.

  • 2

   No były co roku uwagi, tylko z roku na rok coraz więcej, a w tym roku to już zaczęła się jakaś zaraza. Jakoś tak może przypadkowo, chcą w tym roku sprzedać PEC.

  • 3

   Najpierw to trzeba zebrać chętnych do kandydowania na radnych w przynajmniej połowie obwodów wyborczych. Dopiero wtedy można zgłosić kandydaturę na prezydenta miasta. Zobaczymy czy to Szymańskiemu się uda. Szczerze wątpię aby znalazło się tylu straceńców

 2. 4

  Na stronie „TiO” pod artykułem „Są chętni do kupna PEC” jest podany link do tego artykułu i ludzie komentują go w aspekcie sprzedaży PEC.
  Gratulacje dla serwisu „Legionowo Pomagam” za ten materiał i oby tak dalej. Takie serwisy, jak Wasz, są potrzebne jak świeże powietrze i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.
  Link:
  toiowo.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2640:s-chtni-do-kupna-pec&catid=625:nr-45

 3. 5

  Analizując pisma Urzędu Skarbowego z kolejnych lat z wynikami kontroli oświadczeń majątkowych radnych, można rzeczywiście zaobserwować duży przyrost uwag i stopnia szczegółowości. Być może przyczyna jest następująca. Obowiązek składania przez radnych oświadczeń majątkowych, wynika z ustawy o samorządzie terytorialnym. Rząd zapowiedział wprowadzenie nowego wzoru oświadczenia majątkowego, w celu doprecyzowania go do wymagań ustawy. Spowodowane to zostało między innymi, wynikami kontroli NIK oświadczeń i propozycjami CBA, które też ma swoje doświadczenia w tym zakresie. W ramach konsultacji nad nowym wzorem oświadczenia majątkowego w środowisku samorządowców i na łamach prasy, przewinęła się burzliwa dyskusja na wzorem nowego oświadczenia. Ze strony samorządowej wypływały nawet tak dramatyczne protesty, że rząd swoimi propozycjami naruszy elementarne zasady prawa do prywatności i ochrony dóbr osobistych. Być może rząd, przed wprowadzeniem nowego wzoru oświadczenia, wydał skarbówce wytyczne, aby kontrolowała oświadczenia ściślej z intencjami zapisów Ustawy i efekty mamy, jakie mamy. W konsekwencji tych efektów, przewodniczący Rady Miasta jest dodatkowo zobowiązany na mocy Ustawy do poinformowania o: działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych. Może warto kontynuować ten temat, żeby poznać dalsze działania podjęte w tej sprawie?. Ostatecznie błędy powstały w informacji publicznej i chyba też publicznie powinny być sprostowane. Poinformowanie Urzędu Skarbowego o przypadku radnego Żuchowskiego, według mnie, nie załatwia tej sprawy do końca, jak wymaga tego Ustawa i oświadczenia pozostałych radnych też powinny być sprostowane, skoro zostały stwierdzone w nich błędy.

 4. 6

  Zgadzam się z Adamem z jedną uwagą. Radni składają oświadczenia majątkowe na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, a nie terytorialnym – błąd jaki zdarza się. Urząd Skarbowy wskazał błędy w oświadczeniach, które z punktu widzenia Urzędu mogą być nieistotne, bo skarbówka w swoich niedostępnych publicznie dokumentach ma wymagane przez siebie informacje. Ale oświadczenia majątkowe radnych są składane w ramach informacji publicznej i błędy w tych oświadczeniach mogą wprowadzać w błąd mieszkańców, wyborców, podatników itd. Jeżeli tak kompetentna w tych sprawach instytucja, jak Urząd Skarbowy stwierdziła błędy w oświadczeniach majątkowych, to według mnie powinny być one w BIP skorygowane. Myślę też, że taka korekta oświadczeń powinna być w interesie radnych. Jest kilka oświadczeń bez uwag skarbówki, czyli można. Po co ma ciągnąc się w dokumentach coś, czego być może nie ma i wzbudzać jakieś podejrzenia?.

 5. 7

  Radny Żuchowski już dawno powinien być spuszczony w kanał przez wyborców. To typowy karierowicz, który uznał, że załapanie się do organów samorządu da mu szansę na łatwe i szybkie wzbogacenie się – co powyższa publikacja potwierdza. Znam kulisy początków jego „kariery” samorządowej i metody przez niego stosowane, które umożliwiły mu „załapanie się” na radnego. Tacy ludzie nami rządzą…

 6. 8

  Doceniam to, że interesujesz się działalnością radnego i zadajesz pytania a też dzielisz się swoimi uwagami. Na krytykę radni są przygotowani. Jednak to co mówi się o nim ma też wpływ na to jak postrzega się jego rodzinę mimo iż oni się nie udzielają.
  Radny Żuchowski nie ma parcia na szkło. Robił tylko to do czego został wybrany czyli rozwiązywał problemy mieszkańców Legionowa i na tym się skupiał. Działał i ciężko pracował by jakość życia mieszkańców zmieniła się na lepsze. On wie jak to zrobić i jest to bardzo proste: należy zacząć przebywać z mieszkańcami i Ich słuchać!

  • 9

   Niestety srodze się mylisz. Faktem jest, że cała sprawa ma wpływ na to jak postrzegana jest rodzina tego cwaniaka… radnego.
   Ale to sam Żuchowski ponosi pełną odpowiedzialność jak jego najbliżsi są postrzegani przez mieszkańców… Nikt go nie zmuszał do kłamstwa w oświadczeniu majątkowym.

 7. 10

  Serdeczne pozdrowienia dla tworcow!!! Dzięki takim ludziom Wy karane są różne g..dy

 8. 11

  Dziękuję, znalazłem u państwa na stronie masę interesujących
  mnie informacji. Oby tak dalej! Pozdrawiam

 9. 12

  Witryna jest świetnie zrobiona: przejrzysta, klarowna i miła w odbiorze

 10. 13

  Pozdrowienia dla prowadzących stronkę. Bardzo fajna strona.
  Godna polecenia. Pozdrawiam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>