Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Gospodarka komunalna | Legionowo

Gospodarka komunalna

Legionowo

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o. (PW-K Legionowo / PWiK Legionowo)

Adres ul. Tadeusza Kościuszki 16a, 05-120 Legionowo
Telefon 22 774 10 62
e-mail pwklegionowo@pwklegionowo.com
Prezes Grzegorz Gruczek
Zadania dostarczanie wody, odbiór nieczystości komunalnych, zarząd nad siecią wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

 

Komunalny Zakład Budżetowy (KZB Legionowo)

Adres ul. Jagielońska 13a, 05-120 Legionowo
Telefon 22 774 45 95
e-mail info@kzb-legionowo.pl
Dyrektor Jerzy Rudecki
Zadania zarząd nad targowiskiem, administracja programu śmieciowego, administracja budynkami komunalnymi.
KZB Legionowo administruje również budynkami wspólnot mieszkaniowych, mimo prawnych wątpliwości z tym związanych.

Jabłonna

Nieporęt

Gminny Zakład Komunalny w Nieporęcie (GZK Nieporęt / KZB Nieporęt)

Adres ul. Podleśna 4b, 05-126 Nieporęt
Telefon 22 774 87 89
e-mail gzk.sekretariat@nieporet.pl
Dyrektor Lech Gąsior
Zadania zarząd nad zasobem mieszkaniowym gminy, zarząd nad siecią wodociągową i kanalizacyjna w gminie

 

Serock

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy (MGZW Serock)

Adres ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
Telefon 22 782 73 58
e-mail wod.serock@post.pl
Dyrektor Leszek Błachnio
Zadania dostarczanie wody, odbiór nieczystości komunalnych, zarząd nad siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej, wywóz nieczystości płynnych

 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej (MGZGK Serock / KZB Serock)

Adres ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
Telefon 22 782 75 73
e-mail kzb@serock.pl
Dyrektor Mirosław Smutkiewicz
Zadania zarząd nad targowiskiem, wywóz nieczystości stałych, administracja budynkami komunalnymi, administracja wysypiskiem śmieci.
KZB Serock administruje również budynkami wspólnot mieszkaniowych, mimo prawnych wątpliwości z tym związanych.

 

Wieliszew

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. – Zakład Wodociągu Północnego (MPWiK Wodociąg Północny)

Adres ul. 600-LECIA 20, 05-135 Wieliszew
Telefon 22 445 84 00
Zadania dostarczanie wody

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. – Zakład Kanalizacji Obrzeża Jeziora Zegrzyńskiego (MPWiK Oczyszczalnia Dębe)

Adres ul. 600-LECIA 20, 05-135 Wieliszew
Telefon 22 445 84 50
Zadania odbiór nieczystości płynnych z obszaru przylegającego do Jeziora Zegrzyńskiego, oczyszczalnia ścieków Dębe

 

Gmina Wieliszew – Referat Gospodarki Komunalnej (GKO Wieliszew)

Adres ul. Nasielska 21, 05-140 Serock
Telefon 22 774 57 59
e-mail komunal@wieliszew.pl
Kierownik Tomasz Szymański
Zadania administracja budynkami komunalnymi, zarząd nad drogami gminnymi