Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Jak samorządowi wybrańcy naciągają podatników | Legionowo

Jak samorządowi wybrańcy naciągają podatników

| mieszkańcy, władze i inne instytucje
Roman Smogorzewski - pan na włościach Legionowa

Legionowscy samorządowcy wpadli na pomysł jak wydoić budżety samorządów poprzez wypłacenie sobie wysokich ekwiwalentów z tytułu niewykorzystanego urlopu.

Roman Smogorzewski - prezydent Legionowa
Na potrzeby tego artykułu będę dalej nazywał

  • wójtów (Nieporęt, Jabłonna, Wieliszew), burmistrza (Serock), prezydenta (Legionowo) oraz starostę (powiat) – gospodarzami JST lub samorządowcami
  • zaś gminy, miasto i powiat – JST

Wprowadzenie

Przepisy o samorządzie mówią wyraźnie, że kadencja wójta/burmistrza/prezydenta/starosty wygasa z chwila zakończenia się danej kadencji. Zgodnie z prawem gospodarzy JST z ich własnymi JST łączy również stosunek pracy trwający przez okres danej kadencji.

Jak wiemy prawo pracy ściśle reguluje zasady urlopów pracowniczych. Nie będę się dokładnie nad tym zagadnieniem rozwodził. W uproszczeniu napiszę, że pracownik ma wykorzystać przysługujący urlop wyłącznie w naturze (nie może dostać zań wynagrodzenia) i w dodatku w danym roku kalendarzowym. Prawo pracy dopuszcza warunkowe wykorzystanie urlopu za rok poprzedni do końca pierwszego kwartału roku kolejnego.

Obrazując jeśli pracownikowi za rok 2009 przysługiwało 26 dni urlopu to musiał on bezwzględnie wykorzystać go do 31 marca 2010 r. Jeśli temu pracownikowi umowa wygasa 12 listopada 2010 to za rok 2010 u tego pracodawcy przysługuje mu 24 dni urlopu (tj. 26 / 12 * 11 zaokrąglone do liczby całkowitej). Pozostałe 2 dni ten pracownik może odebrać u kolejnego pracodawcy.

Kodeks pracy mówi również, że w przypadku, gdy z powodu rozwiązania umowy o pracę pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu w naturze to przysługuje mu tzw. „ekwiwalent urlopowy”. Dodatkowo przepisy mówią, że ten ekwiwalent przysługuje za wszystkie niewykorzystane dni urlopowe, również te z lat poprzednich.

Ale jak samorządowcy chcą wykorzystać te przepisy dla osiągnięcia dodatkowych korzyści majątkowych?

Przepisy prawa określają, że szefem dla gospodarza JST jest sekretarz JST (czyli de facto jego pracownik). To jest właśnie główna przyczyną bezprawnych działań samorządowców, którzy w bezczelny sposób kumulują sobie niewykorzystane dni urlopowe. Czyli nie wykorzystują urlopu w ustawowych terminach i przenoszą go na kolejne lata.  Właśnie w ten sposób rekordzistka uzbierała 57 dni niewykorzystanego urlopu.

Taka kumulacja dni urlopowych w połączeniu z zakończeniem umowy o pracę oznacza de facto wypłatę dodatkowego, prawie trzymiesięcznego, wynagrodzenia. W dodatku z pełnym pominięciem ustawy kominowej (ograniczającej maksymalny poziom wynagrodzeń w budżetówce).

Sprawa dotyczy tylko zastępców?

No właśnie nie. Umowy o pracę wszystkich samorządowców wybranych w wyborach wygasa z mocy prawa 12 listopada. Nawet jeśli lud łaskawy wybierze ich na kolejną kadencję to oni i tak w ten sposób przyznają sobie dodatkową pokaźna premię. Co gorsza ta premia będzie rzutować w ciągu kolejnych 12 miesięcy na wysokość ich świadczeń płacowych.

Poniższe zestawienie zawiera szczegółowe informacje o wszystkich gospodarzach JST. Wyjątkiem jest starosta legionowski. W jego przypadku starostwo odmówiło odpowiedzi na postawione pytania czym złamało prawo. W przypadku prezydenta miasta UM poinformował wyłącznie o ilości dni urlopowych, pomijając informacje o wysokości wynagrodzenia, czym podobnie jak starostwo złamał prawo.

Urlop
Nazwa JST Gospodarz JST Poprzeni Obecny Suma KWOTA
Miasto i Gmina Serock Sylwester Sokolnicki 9 26 (24) 35 (33) 21000
Gmina Jabłonna Olga Muniak 33,75 24 (24) 57,75 (57,75) 34600
Gmina Wieliszew Waldemar Kowanacki 6 26 (24) 32 (30) 19200
Gmina Nieporęt Maciej Mazur 0 22 (24) 22 (20) 13200
Miasto Legionowo Roman Smogorzewski 6 26 (24) 32 (30) brak danych
Starostwo Powiatowe w Legionowie Jan Grabiec brak danych brak danych brak danych brak danych

Legenda:
Urlop Poprzedni – ilość dni urlopowych nielegalnie przeniesionych z lat poprzednich (należało je wykorzystać do końca pierwszego kwartału)
Urlop Obecny – urlop z roku bieżącego podany przez JST (w nawiasie ilość dni skorygowana przez nas do wartości prawidłowej)
Urlop Suma – suma niewykorzystanych dni urlopowych (w nawiasie ilość dni skorygowana przez nas do wartości prawidłowej)
KWOTA – ubruttowiona kwota ekwiwalentu urlopowego (czyli ile będzie mieszkańców kosztowało naciąganie prawa przez samorządowców) w zaokrągleniu do pełnych 100 zł

Uwaga! Stan aktualny na 20 września 2010. Wójt gminy Wieliszew obecnie przebywa na 11 dniowym urlopie (spadnie więc kwota dodatkowego wynagrodzenia w listopadzie)

2 komentarzy(e) do “Jak samorządowi wybrańcy naciągają podatników

  1. 1

    Nadszedł juz czas przegnania od koryta paru osób!

  2. 2

    Z nich wszystkich tylko Kownacki poleciał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>