Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
oświadczenia majątkowe | Legionowo

oświadczenia majątkowe

Wpisy powiązane ze słowem kluczowym: oświadczenia majątkowe

Ustawodawca wprowadzając, w 1998 roku, wymóg wypełniania i upubliczniania  swoich oświadczeń majątkowych uznał, że będą one dobrym sposobem na ukrócenie wszelkiej maści łapówkarstwa. Początkowo oświadczenia, w latach 1998-2002, majątkowe składane przez samorządowców były czystą fikcją. Owa fikcja polegała na tym, że treść składanych oświadczeń objęta była tajemnicą służbową.

Legionowski radny Artur Adam Żuchowski złożył 29 kwietnia swoje oświadczenie majątkowe. Wykazał w nim, że praktycznie jest goły jak święty turecki (brak majątku, i długi)

Jedynymi jego dochodami miały być:

Oświadczenie majątkowe radnego Józefa Dziedzica zostało złożone 28 kwietnia 2011 r., a więc w przewidzianym prawem terminie.

Radny wypełnił swoje oświadczenie ręcznie w sposób czytelny

Józef Dziedzic zataił miejsce swojej pracy (jeśli jest emerytem miał obowiązek to ujawnić, jeśli jest bezrobotny to również winien to ujawnić). Radny zapomniał również ujawnić, że jest radnym Miasta Legionowo, a ma taki obowiązek (vide. JAK WYPEŁNIAĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – INFORMACJA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2010).

Oświadczenie majątkowe radnego Ryszarda Brańskiego zostało złożone 22 kwietnia 2011 r., a więc w przewidzianym prawem terminie.

Radny wypełnił swoje oświadczenie ręcznie w sposób czytelny (poprawiane kwoty są czytelne).

Ryszard Brański informuje, że jest pracownikiem etatowym Agencji Rynku Rolnego ot. Warszawa. W ARR pełni funkcję zastępcy dyrektora oddziału. Radny zapomniał jednak w swym oświadczeniu ujawnić, że jest radnym Miasta Legionowo, a ma taki obowiązek (vide. JAK WYPEŁNIAĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – INFORMACJA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2010).

Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Pachulskiego zostało złożone 27 kwietnia 2011 r., a więc w przewidzianym prawem terminie.

Radny wypełnił swoje oświadczenie ręcznie w sposób nieczytelny i niedbały (nieczytelne pismo, pokreślone i zamazane kwoty dochodów).