Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Oświadczenie majątkowe – radny Józef Dziedzic | Legionowo

Oświadczenie majątkowe – radny Józef Dziedzic

Oświadczenie majątkowe radnego Józefa Dziedzica zostało złożone 28 kwietnia 2011 r., a więc w przewidzianym prawem terminie.

Radny wypełnił swoje oświadczenie ręcznie w sposób czytelny

Józef Dziedzic zataił miejsce swojej pracy (jeśli jest emerytem miał obowiązek to ujawnić, jeśli jest bezrobotny to również winien to ujawnić). Radny zapomniał również ujawnić, że jest radnym Miasta Legionowo, a ma taki obowiązek (vide. JAK WYPEŁNIAĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – INFORMACJA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2010).

Część I – zasoby pieniężne.

Radny deklaruje, że nie posiada żadnych zasobów pieniężnych w walucie polskiej i obcych oraz żadnych akcji i obligacji. Z oświadczenia radnego, wynika, że ma on problemy z rozumieniem tekstu czytanego lub nie zadaje sobie w ogóle trudu zapoznania się z nim. Wszystkie instrukcje i wytyczne jednoznacznie mówią, że gdy kogoś dana rubryka nie dotyczy, należy wpisać „nie dotyczy”, a nie pozostawiać pustej lub wpisywać inne teksty. Radny Dziedzic wpisuje zaś zazwyczaj wszystko tylko nie magiczne „nie dotyczy”…

Część II – nieruchomości

Mieszkanie

Nie dotyczy - oznacza to, że radny (lub jego małżonek pozostający we wspólnocie majątkowej) nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub dzierżawcą żadnego lokalu mieszkalnego. Nie ma również spółdzielczego-własnościowego lub spółdzielczego-lokatorskiego prawa do lokalu, nie jest członkiem TBS, samoistnym użytkownikiem lub osobą, której użyczono mieszkanie. Nie jest również lokatorem lokalu komunalnego lub socjalnego.

Dom

Radny Dziedzic ujawnia, że jest… nie wiadomo kim… domu o powierzchni 242,4 m2 i wartości 900 000 zł. Radny nie podaje, mimo takiego obowiązku, czy dom stanowi jego majątek odrębny, czy wspólny. Radny Dziedzic nie rozumie również co oznacza określenie „tytuł prawny”… Zamiast tytułu wpisuje bowiem numer aktu notarialnego, a my nadal nie wiemy czy jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub dzierżawcą. Nie wiemy, czy dom mu użyczono… Jedyne co wiemy, to fakt że nie jest samoistnym posiadaczem, bo zawarł z kimś akt notarialny…

Gospodarstwo rolne

Nie dotyczy – oznacza to, że radny (lub jego małżonek pozostający we wspólnocie majątkowej) nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub dzierżawcą żadnego gospodarstwa. Nie jest również samoistnym użytkownikiem lub osobą, której użyczono gospodarstwo rolne.

Inne nieruchomości

Nie dotyczy – oznacza to, że radny (lub jego małżonek pozostający we wspólnocie majątkowej) nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub dzierżawcą żadnego innych nieruchomości. Nie jest również samoistnym użytkownikiem lub osobą, której użyczono inne nieruchomości.

Część III i IV – udziały i akcje w spółkach

Radny deklaruje brak udziałów lub akcji.

Część V – nabycie mienia publicznego

Radny deklaruje, że nie nabył takich nieruchomości.

Część VI – działalność gospodarcza

Nie prowadzi (i nie zarządza) żadnej działalności gospodarczej.

Część VII – udział w organach statutowych spółek, fundacji i spółdzielni

Nie jest członkiem organów statutowych spółek, fundacji i spółdzielni.

Część VIII – inne dochody

Radny deklaruje następujące dochody (o ile udało się je poprawnie rozszyfrować z bazgrołów radnego):

 • diety radnego – 19 486,39
 • dochód ze stosunku służbowego - 123 286,99 zł – więc jednak gdzieś pracował/służył… dlaczego to zataił?

Część IX – mienie ruchome o wartości ponad 10 000 zł.

Radny podaje, że posiada Opla Corsę z 2002 r.

Z oświadczenia wynika, że radny nie posiada sprzętu AGD i/lub RTV, mebli, dzieł sztuki, biżuterii, zwierząt o wartości przekraczającej 10 000 zł.

Część X – zobowiązania

Radny informuje, że spłaca 2 kredyty:

 • kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego, zaciągnięty w mBanku w 2008 r., we frankach szwajcarskich, na równowartość 300 000 zł. Radnemu pozostało do spłacenia 295 000 zł. Radny nie podał do kiedy kredyt powinien zostać spłacony.
 • kredyt hipoteczny na ukończenie domu jednorodzinnego, zaciągnięty w mBanku w 2010 r., w walucie euro, na równowartość 128 000 zł. Radnemu pozostało do spłacenia 115 000 zł. Radny nie podał do kiedy kredyt powinien zostać spłacony.

Oba kredyty zaciągnięte wspólnie z żoną.

Łącznie – majątek i dochody radnego

Radny posiada majątek o wartości: 900 000 zł.

Roczne dochody radnego wyniosły: 142 773,38 zł, z tego ze źródeł publicznych: 19 959,40 zł + ewentualnie 123 286,99 jeśli wypłaciła instytucja publiczna, ale tego nie wiemy, bo radny zataił dane pracodawcy.

Zadłużenie radnego na 31 grudnia 2010 wynosiło: 410 000 zł.

Podsumowanie

Oświadczenie radnego Dziedzica zostało przygotowane z błędami. Radny nie zadał sobie trudu przeczytania (lub zrozumienia) instrukcji dot. wypełniania oświadczeń majątkowych. Instrukcje jednoznacznie wskazują jak wypełniać oświadczenia, opisują również najczęściej popełniane błędy tutaj cytat za instrukcją wojewody:

 • brak określenia przynależności poszczególnych składników majątku do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 • brak określenia nazwy sprawowanej funkcji (dotyczy radnych, którzy wpisują jedynie wykonywany zawód, pomijając funkcję radnego, w związku z pełnieniem której składają oświadczenie majątkowe),
 • brak określenia tytułu prawnego do posiadanej nieruchomości,

Przy każdym zobowiązaniu należy podać warunki zobowiązania:

 • nazwa podmiotu udzielającego (np. nazwę banku, dane personalne osoby fizycznej)
 • wysokość zobowiązania w momencie zaciągnięcia,
 • okres, na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte,
 • wysokość zobowiązania na dany rok (na dzień wypełniania oświadczenia majątkowego),
 • cel, na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte wraz z tytułem prawnym, np. umowa kupna, kredyt konsumpcyjny, zobowiązanie wynikające z wyroku sądu,
 • inne warunki (np. wysokość oprocentowania)

oraz:

nie pozostawiamy pustych rubryk, nie wpisujemy „nie” lub znaku „Z”, nie skreślamy rubryk. Jeżeli jakaś rubryka nie znajduje w danym przypadku zastosowania, to zgodnie z punktem 2 uwag do oświadczenia, należy wpisać „nie dotyczy”.

 

Czy mieszkańcy mogą zaufać radnemu, który nie potrafi przeczytać i/lub zrozumieć przynajmniej jednej z wielu instrukcji.

Szczególnie, gdy błędy popełnia przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów RM Legionowo…

Jeden komentarz do “Oświadczenie majątkowe – radny Józef Dziedzic

 1. Pingback: Dochody radnego Żuchowskiego prześwietli Urząd Kontroli Skarbowej | Legionowo.Pomagam.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>