Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Oświadczenie majątkowe – radny Ryszard Brański | Legionowo

Oświadczenie majątkowe – radny Ryszard Brański

Oświadczenie majątkowe radnego Ryszarda Brańskiego zostało złożone 22 kwietnia 2011 r., a więc w przewidzianym prawem terminie.

Radny wypełnił swoje oświadczenie ręcznie w sposób czytelny (poprawiane kwoty są czytelne).

Ryszard Brański informuje, że jest pracownikiem etatowym Agencji Rynku Rolnego ot. Warszawa. W ARR pełni funkcję zastępcy dyrektora oddziału. Radny zapomniał jednak w swym oświadczeniu ujawnić, że jest radnym Miasta Legionowo, a ma taki obowiązek (vide. JAK WYPEŁNIAĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – INFORMACJA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2010).

Część I – zasoby pieniężne.

Radny deklaruje, że nie posiada żadnych zasobów pieniężnych w walucie polskiej i obcych oraz żadnych akcji i obligacji.

Część II – nieruchomości

Mieszkanie

Nie dotyczy - oznacza to, że radny (lub jego małżonek pozostający we wspólnocie majątkowej) nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub dzierżawcą żadnego lokalu mieszkalnego. Nie ma również spółdzielczego-własnościowego lub spółdzielczego-lokatorskiego prawa do lokalu, nie jest członkiem TBS, samoistnym użytkownikiem lub osobą, której użyczono mieszkanie. Nie jest również lokatorem lokalu komunalnego lub socjalnego.

Dom

Radny Brański wraz z małżonką są właścicielami domu o pow. 240 m2 o wartości 1 200 000 zł.

Gospodarstwo rolne

Radny, również z małżonką są właścicielami niskotowarowego gospodarstwa rolnego o pow. 2 ha o wartości 40 000 zł. Gospodarstwo to w roku 2010 wygenerowało przychód w kwocie 10 000 zł. Dochód z gospodarstwa za 2010 rok wyniósł 6 000 zł.

Inne nieruchomości

Radny jest właścicielem (wraz z małżonką) dwóch działek. Pierwsza działka o nieznanym charakterze ma powierzchnię 1170 m2. Na tej działce stoi budynek przemysłowy o powierzchni 366 m2. Wartość działki wynosi 1 200 000 zł.

Druga działka jest działką przemysłową. Jej powierzchnia wynosi 18 200 m2. Znajduje się na niej obiekt przemysłowy o powierzchni 1100 m2. Wartość drugiej działki wynosi 3 000 000 zł

Część III i IV – udziały i akcje w spółkach

Radny deklaruje brak udziałów lub akcji.

Część V – nabycie mienia publicznego

Radny deklaruje, że w styczniu 1996 nabył działkę przemysłową o powierzchni 18 200 m2 wraz z obiektem przemysłowym 1100 m2. Działka została zakupiona od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa.

Część VI – działalność gospodarcza

Nie prowadzi (i nie zarządza) żadnej działalności gospodarczej.

Część VII – udział w organach statutowych spółek, fundacji i spółdzielni

Nie jest członkiem organów statutowych spółek, fundacji i spółdzielni.

Część VIII – inne dochody

Radny deklaruje następujące dochody (o ile udało się je poprawnie rozszyfrować z bazgrołów radnego):

 • diety radnego – 19 959,40 (prawdopodobnie złotych, bo tego radny zapomina zaznaczyć)
 • dochód ze stosunku pracy - 7 000 zł miesięcznie + premia uznaniowa – radny podaje swój dochód w sposób fałszywy, ponieważ ma OBOWIĄZEK podawania dochodu całorocznego (a nie miesięcznego). Radny zataja również wysokość premii, co stanowi kolejne naruszenie.

Część IX – mienie ruchome o wartości ponad 10 000 zł.

Radny podaje, że nie posiada (on odrębnie lub on i małżonka wspólnie) żadnego mienia ruchomego. Zatem radny nie posiada samochodu, sprzętu AGD i/lub RTV, mebli, dzieł sztuki, biżuterii, zwierząt o wartości przekraczającej 10 000 zł.

Część X – zobowiązania

Radny informuje, że spłaca 4 kredyty:

 • kredyt konsolidacyjny na kwotę 19 000 zł zaciągnięty w GE Money Bank (radny błędnie określa cel kredytu / lub błędnie nazywa to zobowiązanie kredytem konsolidacyjnym; kredyt konsolidacyjny zaciągany jest na konsolidację istniejącego już zadłużenia. Dodatkowo radny nie podaje aktualnej wysokości zadłużenia, okresu na jaki kredyt został zaciągnięty, nie podaje kiedy kredyt został zaciągnięty i jakie jest jego oprocentowanie – mimo, że jest zobowiązany do ich podawania)
 • kredyt konsumpcyjny w Lukas Bank S.A. na kwotę 5 000 zł (radny nie podaje aktualnej wysokości zadłużenia, okresu na jaki kredyt został zaciągnięty, nie podaje kiedy kredyt został zaciągnięty i jakie jest jego oprocentowanie – mimo, że jest zobowiązany do ich podawania)
 • kredyt hipoteczny  w Polbank EFG na kwotę 230 000 zł przeznaczony na modernizację budynku przemysłowego (radny nie podaje aktualnej wysokości zadłużenia, okresu na jaki kredyt został zaciągnięty, nie podaje kiedy kredyt został zaciągnięty i jakie jest jego oprocentowanie – mimo, że jest zobowiązany do ich podawania)
 • kredyt gotówkowy w DB Kredyt na kwotę 46 000 zł  przeznaczony na modernizację budynku przemysłowego (radny nie podaje aktualnej wysokości zadłużenia, okresu na jaki kredyt został zaciągnięty, nie podaje kiedy kredyt został zaciągnięty i jakie jest jego oprocentowanie – mimo, że jest zobowiązany do ich podawania)

Łącznie – majątek i dochody radnego

Radny posiada majątek o wartości: 5 440 000 zł.

Roczne dochody radnego wyniosły: 19  959,40 zł + zatajona kwota przychodów z tytułu pracy, z tego ze źródeł publicznych: 19 959,40 zł + zatajona kwota (radny pracuje w instytucji publicznej tj. ARR)

Zadłużenie radnego na 31 grudnia 2010 wynosiło: 300 000 zł (rzeczywiste zadłużenie może być inne, ponieważ radny zataił jego aktualną wysokość)

Podsumowanie

Oświadczenie radnego Brańskiego zostało przygotowane z błędami. Radny nie zadał sobie trudu przeczytania (lub zrozumienia) instrukcji dot. wypełniania oświadczeń majątkowych. Instrukcje jednoznacznie wskazują jak wypełniać oświadczenia, opisują również najczęściej popełniane błędy tutaj cytat za instrukcją wojewody:

 • brak określenia przynależności poszczególnych składników majątku do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową
 • brak określenia nazwy sprawowanej funkcji (dotyczy radnych, którzy wpisują jedynie wykonywany zawód, pomijając funkcję radnego, w związku z pełnieniem której składają oświadczenie majątkowe)

Przy każdym zobowiązaniu należy podać warunki zobowiązania:

 • nazwa podmiotu udzielającego (np. nazwę banku, dane personalne osoby fizycznej)
 • wysokość zobowiązania w momencie zaciągnięcia,
 • okres, na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte,
 • wysokość zobowiązania na dany rok (na dzień wypełniania oświadczenia majątkowego),
 • cel, na jaki zobowiązanie zostało zaciągnięte wraz z tytułem prawnym, np. umowa kupna, kredyt konsumpcyjny, zobowiązanie wynikające z wyroku sądu,
 • inne warunki (np. wysokość oprocentowania)

 

Czy mieszkańcy mogą zaufać radnemu, który nie potrafi przeczytać i/lub zrozumieć przynajmniej jednej z wielu instrukcji.

Szczególnie, gdy błędy popełnia wiceprzewodniczący RM Legionowo…

2 komentarzy(e) do “Oświadczenie majątkowe – radny Ryszard Brański

 1. Pingback: Dochody radnego Żuchowskiego prześwietli Urząd Kontroli Skarbowej | Legionowo.Pomagam.PL

 2. 1

  Dlaczego nikt wcześniej nie nagłośnił tego chamstwa ze strony radnego Brańskiego? Dlaczego żadna z gazet nie napisała jak ten pan traktuje prawo?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>