Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Oświadczenie majątkowe – radny Mirosław Pachulski | Legionowo

Oświadczenie majątkowe – radny Mirosław Pachulski

Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Pachulskiego zostało złożone 27 kwietnia 2011 r., a więc w przewidzianym prawem terminie.

Radny wypełnił swoje oświadczenie ręcznie w sposób nieczytelny i niedbały (nieczytelne pismo, pokreślone i zamazane kwoty dochodów).

Tak wygląda oświadczenie majątkowe radnego Pachulskiego (fragment)

Tak wygląda oświadczenie majątkowe radnego Pachulskiego (fragment)

Mirosław Pachulski informuje, że jest pracownikiem etatowym Starostwa Powiatowego w Legionowie (to można rozszyfrować). Bazgroły radnego nie pozwalają jednak jednoznacznie odczytać jego stanowiska pracy: „(…)ik Wydzia(…) Pro(…) i (…) Społecznego”. Można się domyślać jedynie kierownik lub naczelnik… Musimy weryfikować w samym starostwie i otrzymujemy: Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Społecznego. Radny zapomniał jednak w swym oświadczeniu ujawnić, że jest radnym Miasta Legionowo, a ma taki obowiązek (vide. JAK WYPEŁNIAĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – INFORMACJA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2010).

Część I – zasoby pieniężne.

Radny deklaruje, że posiada ok 80 000 zł. Zapomina jednak dodać, czy są to jego odrębny majątek, czy też majątek objęty wspólnością majątkową, mimo, że miał taki prawny obowiązek.

Część II – nieruchomości

Mieszkanie

Nie dotyczy - oznacza to, że radny (lub jego małżonek pozostający we wspólnocie majątkowej) nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub dzierżawcą żadnego lokalu mieszkalnego. Nie ma również spółdzielczego-własnościowego lub spółdzielczego-lokatorskiego prawa do lokalu, nie jest członkiem TBS, samoistnym użytkownikiem lub osobą, której użyczono mieszkanie. Nie jest również lokatorem lokalu komunalnego lub socjalnego.

Dom

Nie dotyczy – oznacza to, że radny (lub jego małżonek pozostający we wspólnocie majątkowej) nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub dzierżawcą żadnego domu. Nie jest również samoistnym użytkownikiem lub osobą, której użyczono dom.

Gospodarstwo rolne

Nie dotyczy - oznacza to, że radny (lub jego małżonek pozostający we wspólnocie majątkowej) nie jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, najemcą lub dzierżawcą żadnego gospodarstwa. Nie jest również samoistnym użytkownikiem lub osobą, której użyczono gospodarstwo rolne.

Inne nieruchomości

Radny ma dwie działki, jedną budowlaną o powierzchni 900 m2 i wartości 95 000 zł. Druga działka rolno-budwolana ma powierzchnię 2900 m2 i wartość 35 000 zł. Obie stanowią majątek wspólny małżonków Pachulskich.

Część III i IV – udziały i akcje w spółkach

Radny deklaruje brak udziałów lub akcji.

Część V – nabycie mienia publicznego

Radny deklaruje, że w styczniu 2010 r. zakupił działkę w gminie Strachówka o pow. 2900 m2.

Część VI – działalność gospodarcza

Nie prowadzi (i nie zarządza) żadnej działalności gospodarczej.

Część VII – udział w organach statutowych spółek, fundacji i spółdzielni

Nie jest członkiem organów statutowych spółek, fundacji i spółdzielni.

Część VIII – inne dochody

Radny deklaruje następujące dochody (o ile udało się je poprawnie rozszyfrować z bazgrołów radnego):

 • dochód ze stosunku pracy – 95 139,98 (prawdopodobnie złotych, bo tego radny zapomina zaznaczyć)
 • diety radnego – 21 528,55 (prawdopodobnie złotych, bo tego radny zapomina zaznaczyć)

Część IX – mienie ruchome o wartości ponad 10 000 zł.

Radny podaje, że ma jedynie samochód osobowy – VW Passat prod. 2004. Zapomina jednak dodać, czy są to jego odrębny majątek, czy też majątek objęty wspólnością majątkową, mimo, że miał taki prawny obowiązek.

Z oświadczenia wynika, że radny nie posiada sprzętu AGD i/lub RTV, mebli, dzieł sztuki, biżuterii, zwierząt o wartości przekraczającej 10 000 zł.

Część X – zobowiązania

Radny nie wymienia żadnych pożyczek i kredytów, zastawów i innych zobowiązań.

Łącznie – majątek i dochody radnego

Radny posiada majątek o wartości: 210 000 zł + samochód osobowy.

Roczne dochody radnego wyniosły: 116 668,53 zł, z tego ze źródeł publicznych: 116 668,53 zł

Zadłużenie radnego na 31 grudnia 2010 wynosiło: 0 zł

Podsumowanie

Oświadczenie radnego Pachulskiego zostało przygotowane niedbale i z błędami. Radny nie zadał sobie trudu przeczytania (lub zrozumienia) instrukcji dot. wypełniania oświadczeń majątkowych. Instrukcje jednoznacznie wskazują jak wypełniać oświadczenia, opisuja również najczęściej popełniane błędy tutaj cytat za instrukcją wojewody:

 • brak określenia przynależności poszczególnych składników majątku do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową,
 • brak określenia nazwy sprawowanej funkcji (dotyczy radnych, którzy wpisują jedynie wykonywany zawód, pomijając funkcję radnego, w związku z pełnieniem której składają oświadczenie majątkowe)

 

Czy mieszkańcy mogą zaufać radnemu, który nie potrafi przeczytać i/lub zrozumieć przynajmniej jednej z wielu instrukcji.

Szczególnie, gdy błędy popełnia wiceprzewodniczący RM Legionowo…

2 komentarzy(e) do “Oświadczenie majątkowe – radny Mirosław Pachulski

 1. 1

  To gdzie ten [wymoderowana] mieszka?

  • 2

   Czyjeś działania mogą nam się nie podobać, ale nie musimy od razu go obrzucać wiązanką wyzwisk…
   To samo można powiedzieć w inny bardziej finezyjny sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>