Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
rada miasta | Legionowo

rada miasta

Wpisy powiązane ze słowem kluczowym: rada miasta

W dniu wczorajszym, w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie odbyła się kolejna rozprawa karna przeciwko legionowskiemu radnemu Andrzejowi P. Jest on oskarżony o łapownictwo (art. 229 § 1 Kodeksu karnego)

Radny Artur Adam Żuchowski reprezentuje w Radzie Miasta Legionowo prezydenckie stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe”. W maju br. roku radny Żuchowski stał się popularny w lokalnych mediach za sprawą dwóch faktów:

  • odmowie RML na zwolnienie z pracy Żuchowskiego (pracuje jako pedagog u Salezjan),
  • niebywałej sklerozy radnego, który zapomniał że ma dom i działkę o wartości ok. miliona złotych – radny zapominał umieszczać tę informację w swych kolejnych oświadczeniach majątkowych.

W marcu Rada Miasta Legionowo  zdecydowała o sprzedaży miejskiej spółki ciepłowniczej. Dokładnie o sprzedaży 85% miejskich udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Sprzeciwiający się sprzedaży radni i członkowie opozycyjnego PIS rozpoczęli starania o przeprowadzenie referendum w sprawie prywatyzacji PEC. 12 maja do prezydenta Romana Smogorzewskiego wpłynęło zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum. Rozpoczęto zbieranie podpisów pod wnioskiem, których zgodnie z prawem musi być co najmniej 4167.

Dyżury pełnione będą w Biurze Rady Miasta Legionowo, które mieści się w miejskim ratuszu, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, pokój nr 4.02, III piętro. Dyżury będą pełnione wg. poniższego grafiku. Przekreślenia i wstawki wynikają ze zmian grafiku dokonywanych przez RM.

Legionowski radny Artur Adam Żuchowski złożył 29 kwietnia swoje oświadczenie majątkowe. Wykazał w nim, że praktycznie jest goły jak święty turecki (brak majątku, i długi)

Jedynymi jego dochodami miały być:

Oświadczenie majątkowe radnego Józefa Dziedzica zostało złożone 28 kwietnia 2011 r., a więc w przewidzianym prawem terminie.

Radny wypełnił swoje oświadczenie ręcznie w sposób czytelny

Józef Dziedzic zataił miejsce swojej pracy (jeśli jest emerytem miał obowiązek to ujawnić, jeśli jest bezrobotny to również winien to ujawnić). Radny zapomniał również ujawnić, że jest radnym Miasta Legionowo, a ma taki obowiązek (vide. JAK WYPEŁNIAĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – INFORMACJA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2010).

Oświadczenie majątkowe radnego Ryszarda Brańskiego zostało złożone 22 kwietnia 2011 r., a więc w przewidzianym prawem terminie.

Radny wypełnił swoje oświadczenie ręcznie w sposób czytelny (poprawiane kwoty są czytelne).

Ryszard Brański informuje, że jest pracownikiem etatowym Agencji Rynku Rolnego ot. Warszawa. W ARR pełni funkcję zastępcy dyrektora oddziału. Radny zapomniał jednak w swym oświadczeniu ujawnić, że jest radnym Miasta Legionowo, a ma taki obowiązek (vide. JAK WYPEŁNIAĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – INFORMACJA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2010).

Oświadczenie majątkowe radnego Mirosława Pachulskiego zostało złożone 27 kwietnia 2011 r., a więc w przewidzianym prawem terminie.

Radny wypełnił swoje oświadczenie ręcznie w sposób nieczytelny i niedbały (nieczytelne pismo, pokreślone i zamazane kwoty dochodów).

Zamieszczamy krótkie podsumowanie aktywności miejskich radnych VI kadencji (2010-2014) w okresie od początku kadencji do 1 maja 2011 r. Interpelacja to jedna z form kontroli działań prezydenta miasta (i podległych mu służb).

Radosna twórczość legionowskiego ratusza trwa w najlepsze. Kolejne pomysły wychodzące z główek osób tam zasiadających wyglądają na rzucane naprędce bez żadnego przemyślenia. Ot choćby próba sprzedaży przez speców Smogorzewskiego jedynego dojazdu do dwóch bloków, uporczywe nie wypłacanie należnych ludziom odszkodowań, uruchomienie „perpetum mobile” czyli samo utrzymującej się hali (naiwne obietnice sprzedaży nazwy hali :), hotel przynoszący zyski :)…). Kto za tę radosną twórczość płaci? Pan, za to płaci, pani za to płaci, ja za to płacę…

Prezentujemy wyniki do legionowskiej rady miejskiej.

Analiza  publikacji w BIP (http://www.bip.legionowo.pl) wskazuje, że radni obecnej kadencji w ogóle nie interesują się miastem i jego mieszkańcami. Okazuje się, że całe 21 osobowe grono członków Rady Miasta Legionowo przez cztery lata swojej kadencji złożyło w sumie 11 interpelacji i tylko 1 zapytanie.