Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Ranking legionowskich szkół podstawowych (2011) | Legionowo

Ranking legionowskich szkół podstawowych (2011)

| edukacja
Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie

Prezentujemy kolejny ranking legionowskich podstawówek. tym razem badamy osiągnięcia szkół w roku szkolnym 2010/2011.

Wyniki sprawdzianu w roku 2011 pokazały, że:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie

 • SP4 i SP2 już trzeci rok z rzędu utrzymują bardzo niski poziom nauczania, SP1 utrzymuje się w tej grupie drugi rok,
 • SP8 po raz trzeci udowadnia swoją najlepszą lokatę spośród szkół publicznych, SP7 utrzymuje się w tej grupie drugi rok
 • obie szkoły niepubliczne wyraźnie pogorszyły swoje wyniki.

Na podstawie danych za ostatnie 3 lata jednoznacznie widać, że najgorszą legionowską podstawówką jest Szkoła Podstawowa nr 4. Corocznie uczniowie tej szkoły osiągają najniższą lokatę w jednym lub więcej wynikach cząstkowych. Co więcej z roku na rok wyniki tej szkoły są coraz gorsze.

Co ciekawe SP4 jest najmniejszą ze wszystkich publicznych podstawówek (ok 260 uczniów) zatem ma najlepsze warunki do pracy z każdym z uczniów. W tym ujęciu te pikujące w dół wyniki uczniów jasno pokazują, że w szkole nie dzieje się dobrze. Jeśli zatem dyrektor tej szkoły nie potrafił zaradzić systematycznemu pogarszaniu się wyników osiąganych przez uczniów, to chyba czas najwyższy skierować go do mniej odpowiedzialnych zadań…

Tabela z wynikami szkół (punkty)

Szkoła czytanie pisanie rozumowanie wykorzystywanie wiedzy w praktyce korzystanie z informacji suma
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Legionów Polskich 1914-1918 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Legionowie
Legionowo Jana Pawła I/2
8,51 5,29 5,29 3,76
2,38 25,22
Zespół Szkół w Legionowie Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji
Piechoty
Legionowo Zegrzyńska 3
8,78 6,33 6,48 5,04 2,51 29,13
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie
Legionowo Zakopiańska 4
8,47
5,19
5,46 4,19 2,29 25,60
Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu”Obroża”AK
Legionowo Królowej Jadwigi 7
8,76 5,91 6,12 5,04 2,41 28,23
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie
Legionowo Jagiellońska 67
8,71 5,39 6,01 4,85 2,38 27,34
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie
Legionowo Piłsudskiego 47
9,53 7,00 7,73 5,93
2,93 33,13
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie
Legionowo Targowa 22
9,45 6,00 7,18 6,36 2,55 31,55
Średnia dla gminy Legionowo 8,72 5,77 6,06 4,82 2,42 27,79

Kolorem zielonym zaznaczono najlepsze wyniki w danym kryterium. Kolorem czerwonym najgorsze osiągnięcia.

Tabela z wynikami szkół (staniny)

Szkoła stanin wyników uczniów ocena szkoły stanin średnich szkół ocena szkoły
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Legionów Polskich 1914-1918 w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Legionowie
Legionowo Jana Pawła I/2
5 3 5 3
Zespół Szkół w Legionowie Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 Warszawskiej Dywizji
Piechoty
Legionowo Zegrzyńska 3
6 3+ 8 4+
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Legionowie
Legionowo Zakopiańska 4
5 3 5 3
Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu”Obroża”AK
Legionowo Królowej Jadwigi 7
6 3+ 7 4
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Legionowie
Legionowo Jagiellońska 67
5 3 7 4
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Legionowie
Legionowo Piłsudskiego 47
7 4 9 5
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie
Legionowo Targowa 22
6 3+ 9 5
Średnia dla gminy Legionowo 5 3 7 4

Kolorem zielonym zaznaczono najlepsze wyniki w danym kryterium. Kolorem czerwonym najgorsze osiągnięcia.

Czym jest stanin?

Skala staninowa jest znormalizowana tak, by średnia w populacji przypadała na „5”. Skala podzielona jest na 9 jednostek – 9 staninów. Corocznie poszczególne staniny obejmują inne przedziały średnich wyników uczniów. Dlatego też znormalizowana skala staninowa umożliwia porównywanie wyników szkół w poszczególnych latach.

DODANE 5 grudnia 2011:

Pierwotnie w tekście posługiwałem się wyłącznie skalą staninową dla „wyników uczniów”, ponieważ uważam że tylko ona oddaje rzeczywisty obraz edukacji. Jednak po proteście ze strony dyrekcji SP2 dodaję informację o wynikach staninów dla „średnich szkół”. Druga skala pozwala „podkręcić” wyniki szkół. Dobrze to widać na przykładzie właśnie SP2, która zamiast noty „3” za średnie wyniki uczniów, nagle otrzymuje notę „4” (bo inne szkoły również nie błyszczały).

Co oznacza „ocena”

Osiągnięcia edukacyjne uczniów są opisywane przez nauczycieli poszczególnymi ocenami. Skala ocen stosowana w szkołach zawiera się w przedziale od 1 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry). Za szczególne osiągnięcia uczeń może otrzymać ocenę „6”.
Uznaliśmy, że szkoły również powinny otrzymywać oceny za swoja pracę. Zastosowaliśmy tę samą skalę od 1 (niedostateczny) do 5 (bardzo dobry). Ocena „6” nie ma racji bytu w sprawdzanie powszechnym, dlatego nie ma jej w naszej skali. Każdy stanin powiązaliśmy „na sztywno” z konkretną szkolną oceną:
stanin 1 – szkoła otrzymuje ocenę „niedostateczny” „1”,
stanin 2 – szkoła otrzymuje ocenę „niedostateczny +” „1+”
stanin 3 – szkoła otrzymuje ocenę „mierny (dopuszczający)” „2”
stanin 4 – szkoła otrzymuje ocenę „mierny (dopuszczający) +” „2+”
stanin 5 – szkoła otrzymuje ocenę „dostateczny” „3”
stanin 6 – szkoła otrzymuje ocenę „dostateczny +” „3+”
stanin 7 – szkoła otrzymuje ocenę „dobry” „4”
stanin 8 – szkoła otrzymuje ocenę „dobry +” „4+”
stanin 9 – szkoła otrzymuje ocenę „bardzo dobry”

23 komentarzy(e) do “Ranking legionowskich szkół podstawowych (2011)

 1. 1

  Teraz dowiedzialam się, że szkoła mojej córki (jedynka) jest w grupie najgorszych. Na zebraniach mówiono nam co innego. Kto mi zwróci pieniądze za korepetycje?

 2. 2

  A jaki jest poziom nauczania w szkole podstawowej w Jabłonnie na ul. szkolnej?

  Chodziłem kiedyś do tej szkoły. Jaki był poziom nauczania w 1999r a jaki dziś?

 3. 3

  Dziękuję bardzo za ten artykuł. Potwierdza on to co my rodzice dzieciaków z czwórki oberwaliśmy od dawna.
  Gdy mój syn chodził do tej szkoły naiwnie wierzyłam w czcze gadanie dyrekcji. Teraz w gimnazjum wszystkie braki czwórki niestety wyłażą. Z mężem musimy łożymy na korepetytorów, by dzieciak w ogóle zdał do następnej klasy, a w „4” był cały czas piątkowym uczniem.

 4. 4

  Autor artykułu nie ma wiarygodnych informacji i jest bulwersujące, że publikuje dane bez sprawdzenia ich wiarygodności.Szkoła Podstawowa nr 2 w roku 2010 otrzymała 26,75 pkt.- stanin wysoki, w 2011r 27,34 pkt. – stanin wysoki. Jak więc można traktować te informacje?

  • 5

   Droga Pani,
   Ciężko mi zdiagnozować jaki tekst Pani czytała, ale w artykułach Konrada podane są te same dane liczbowe, które podaje Pani. Dla jasności w roku 2010 – 26,75 pkt, w roku 2011 27,34 pkt. (dodatkowo w roku 2009 – 23,71 pkt). Dodatkowo obok punktów podaliśmy aktualny w danym roku stanin szkoły – każdorazowo wynosił on 5 (wyników uczniów).
   Zgodnie z prawdą podkreśliliśmy, że wynik SP2 należał do najgorszych w mieście (w 2009 SP2 zajęła ostatnie miejsce, w 2010 i 2011 3 od końca). Szkoła corocznie „osiąga” 5 stanin (wyników uczniów). Autor, który jest nauczycielem, posługuje się staninem wyników uczniów, bowiem w jego opinii jako jedyny obrazuje rzeczywistą jakość kształcenia danej szkoły.

   Dla podbudowania dyrektorskich ego, do tabel dodamy dziś informację o drugiej mierze staninowej (średnich szkół), który zdaniem autora słuzy jedynie relatywizowaniu kiepskich wyników szkół. Ale skoro jest to nie widzimy przeszkód by go nie publikoać.

 5. 6

  Szanowny Panie, nie będę z Panem polemizować.
  Staniny ogłasza CKE i moim zdaniem nie podlegają korekcie.Nie chodzi o ego dyrektora, ale o pracę dzieci, rodziców i nauczycieli.
  Prawda jest taka jaką podałam w skali staninowej ogłoszonej przez CKE.Wyniki Uczniów mają inną skalę staninową i rozpatruje się je indywidualnie dla każdego ucznia. Skala staninowa dla szkół jest inna niż dla uczniów.
  W informacjach CKE jest podane na czym polega anliza i interpretacja wyników sprawdzianu.”Suche” cyfry nic nie znaczą. Patrzy się na przyrost wiedzy uczniów, a to najlepiej wie szkoła.
  Na wynik uczniów składa się wiele czynników i uwarunkowań. I o tym może należałoby pisać.

  • 7

   Doskonale zdaję sobie sprawę z faktu, że CKE publikuje dwie skale staninowe. Pierwsza służy do zobrazowania jakości kształcenia uczniów (oraz badania stopnia trudności testu). Nie ma innej skali, która obrazowałaby prawdziwe wyniki kształcenia uczniów. Wyniki szkół, czyli średnia ze sprawdzianu, powinny być odnoszone tylko i wyłącznie do tych staninów. Ten jedyny rozsądny sposób oceny szkół ma jednak jedną poważną wadę ponieważ tysiące szkół trzeba by wprost nazwać kiepskimi.
   Dlatego też wprowadzano drugą skalę staninową. Te „dyrektorskie” staniny sprawiają, że na papierze osiągnięcia szkół wyglądają duże lepiej niż w rzeczywistości. Jeśli ktoś nie wierzy, wystarczy, że przyjrzy się powyższej tabeli.
   W roku 2011 uczniowie z trzech legionowskich szkół podstawowych ukończyli je ze średnim wynikiem „3+” (czyli 6 stanin skali uczniowskiej). Po przeliczeniu ich osiągnięć na staniny „dyrektorskie” okazuje się, że jedna z nich zasłużyła na „5” (STO), druga na „4+” (SP 8), zaś trzecia na „4” (SP 7). Jeden zabieg matematyczny, a szkoła jest nota szkoły wzrosła od 0,5 do 1,5 stopnia. Dokładnie ten sam zabieg matematyczny sprawia, że ocena SP 2 w cudowny sposób wzrasta z „3” na „4”.
   Na takiej kreatywnej księgowości edukacyjnej zyskują władze oświatowe (jakie dobre szkolnictwo jest u nas), a tracą uczniowie i my wszyscy.

   • Grażyna (nauczyciel)
    8

    Panie Konradzie, jest Pan podobno nauczycielem. Dlaczego więc Pan godzi działa na naszą szkodę? Dlaczego Pan uwłacza naszej pracy?
    Jestem zdegustowana Pańskim zachowaniem.

    • 9

     A ja jestem zdegustowana Pani podejściem do sprawy, wyniki mówią same za siebie, jest dostatecznie, co oznacza, że może być lepiej. Ale żaden nauczyciel nie podejdzie do sprawy w stylu ‚możne faktycznie coś w tym jest, może powinnam zmienić coś w mojej pracy, aby uczniowie osiągali lepsze wyniki, a może zmienię trochę metody nauczania, w końcu tyle jest możliwości podawania wiedzy, poszukam i sprawdzę’.
     Osobiście boję się, kiedy moje dziecko pójdzie do szkoły i cała ta nauczycielska zgraja zabije wypracowane przeze mnie pewność siebie, chęć poznawania i uczenia się, zwykłą dziecięcą ciekawość, którą ja podsycam, a nauczyciel zabija i co najgorsze nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.

     • 10

      nie przeczytała pani artykułu i mojego komentarza,pomimo tego wypisuje pani jakieś pseudoopinie. Wesołe.Nie krytykuje. Ja najpierw czytam a później się wypowiadam.Jeżeli pani ma jakieś zastrzeżenia do mojej pracy to mnie to nie dziwi.Pani kultura jest jednak inna.Nic tylko krytykowanie naszej ciężkiej pracy.

 6. Ojciec Mateusz ;)
  11

  Pani Asiu bardzo celny komentarz. Nauczyciele zamiast czytać i wyciągać wnioski by poprawić swoją pracę, atakują autora.

 7. Pingback: Urząd miasta żąda cenzury. Wspiera go dyrektor OKE | Legionowo.Pomagam.PL

 8. 12

  Mam kilka uwag do tego rankigu. Proszę nie porównywać potencjału uczniów szkół prywatnych i tych ze szkół publicznych. Do szkół prywatnych chodzą uczniowie wyselekcjonowani, po rozmowach z rodzicami. W klasach jest tam o połowę uczniów mniej i praca pedagogiczna jest efektywniejsza. Jeżeli uczeń ma problemy z nauką, to rodzice opłacają korepetycje. W szkołach państwowych przyjmuje się wszystkich i w klasach jest tam rzadko poniżej 30 uczniów. Proszę też zwrócić uwagę na rejony poszczególnych szkół, bo to ma także wpływ na wyniki. I niech pan nie p…y, że nauczyciel może swoją pracą wszystkp wyrównać. Do SP 4 chdzą także uczniowie z… powiedzmy, specyficznego środowiska. Co do dyreltora tej placówki, to powiem tylko, że każdy kto miał styczność z tą panią wie, że ona może nadaje sie do kierowania placówką oświatową.

  • 13

   Na późniejszym etapie edukacji nikt nie będzie pytał uczniów dlaczego maja kiepskie przygotowanie do edukacji. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych ze szkół publicznych, albo tych z SP4 (lub innej). Porównywanie wyników obu typów szkół jest potrzebne, ba jest konieczne.
   W przeciwnym razie chronione szkoły publiczne (nie wolno oceniać, bo uczniowie słabsi…) zamienią się w getta niewiedzy. Konrad słusznie zrobił, że porównuje oba typy szkół jak równy z równym.

   • 14

    Porównywać można wszystko, nawet szybkość ślimaka i konia w wyścigu na 1000m, ale poza podaniem czasów, należy podać jeszcze, że jeden uczestników zawdów, to dwumetrowy ssak kopytny, drugi to kilkucentymetrowy mięczak. Możliwości intelektualne poszczególnych uczniów i warunki do nauki mają ogrpmny wpływ na osiągane wynikiw w nauce, a podawanie średnich wyników wszystkich uczniów jest tylko ciekawostką. Podobnie jak wymyślanie różnych tajemniczych nazw i sposobów wyliczania tych średnich. Nauka jest dyscypliną indywidualną, a zespołowo można sie sprawdzać w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych, a nie w ocenach nauczania. Średnio, to pan i stonoga macie po 51 nóg.

    • 15

     Problem w tym, że ślimak z koniem nie spotykają się zazwyczaj w jednych zawodach (no chyba, że w popisach mistrzów kulinarnych, gdzie zarówno slimak jak i koń mogą stanowić danie).
     Uczniowie zaś zarówno ze szkół publicznych jak i tych niepublicznych mogą RAZEM spotkać się w szkole średniej, albo na studiach. Spotkają się również na rynku pracy. Zapewniam, że nikt nie będzie cackał się tam z nikim. Uczniowie nie będą mieli parasola ochronnego („bo do publicznej idą wszyscy”).

     Porównywanie wyników szkół publicznych i niepublicznych jest KONIECZNE. No chyba, że środowisko oświatowe tak usilnie broniące się przed porównywaniem zagwarantuje chronionym uczniom oddzielny rynek pracy, taki chroniony, tylko dla nich…

     PS. ja i stonoga mamy statystycznie po 6/7 nóg :)

  • 16

   *wkradł się błąd. Końcówka miała wyglądać tak:,,…może nadaje sie do handlowania warzywami na targowisku, ale na pewno nie do kierowania placówką oświatową.

 9. 17

  Niezły temat.Ale radzę aby świetni nauczyciele ze szkól prywatnych zamienili się uczniami z Kozłówki lub Sikorskiego.Dopiero wtedy mieliby super wyniki i mogli się wykazać.Moje dzieci też chodziły do szkół prywatnych. Prawie 100%chodzi na korki bo rodziców na to stać.Płaci się podwójnie i są wyniki.

  • 18

   Szkoliłem nauczycieli z różnych szkół. Śmiało mogę powiedzieć, że i w publicznych i niepublicznych nauczyciele są tacy sami. W publicznych zazwyczaj szybciej tracą motywację, bo panujące układy dyrektorskie i/lub samorządowe premiują bierność, ale wierność :)

   Z rozmów z moimi nauczycielami powtarzały się następujące przyczyny:
   Wychylasz się (chcesz zajęcia pozalekcyjne, autorskie programy nauczania) to albo Ci utrudnimy życie i zorganizujemy zajęcia w takich godzinach, że sam będziesz na nich siedział, albo nie dostaniesz godzin z puli dyrektorskiej, albo zajęcia dostanie „bardziej zasłużony”.
   Autorskie programy stanowią zagrożenie, bo szkołą ktoś się będzie interesował (szczególnie, gdy program pilotuje/organizuje jakaś zewnętrzna organizacja).
   Projekty zewnętrzne nie będą organizowane, bo księgowa będzie miała za dużo pracy, dyrektor będzie musiał pisać sprawozdania, ktoś będzie mógł przyjechać i skontrolować co się dzieje w szkole.

   Diagnoza problemów nie jest moja. Sami nauczyciele dochodzili do nich podczas szkoleń. Ja je jedynie przytaczam, bo niestety są cały czas aktualne.

 10. sp2 w legionowie
  20

  szkola sp 2 niezasluguje na takie stanowisko. Nauczycielki tepia dzieci daja prace karne itp. Niektore nawet rzucja zeszytami. Jedna nauczycilka rozmawia na lekcji na lekcji co tu wiecej mowic niepolecam tak samo jak gimnazjum nr 5

 11. 22

  Z niecierpliwością oczekuję na ranking legionowskich szkół 2011/2012

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>