Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Regulamin Areny = głupiutki dokument | Legionowo

Regulamin Areny = głupiutki dokument

Arena Legionowo

Arena Legionowo

Na stronach BIP UM Legionowo pojawił się, miejmy nadzieję, że projekt, regulaminu Areny Legionowo. Dokument ów pokazuje, że prezydent miasta (podpisał się pod wszystkim p. Zadrożny) ma problem ze skleceniem sensownego regulaminu.

Arena Legionowo

Arena Legionowo

Dokument pojawił się dziś (tj. 23.08.2010) i jak wynika z jego treści ma być przegłosowany przez radnych 25.08.2010, spieszę przekazać swoje uwagi. Mam nadzieję, że radni przeczytają ten regulamin wnikliwiej, niż jego autor… po czym dojdą do wniosku, że zaproponowany przez prezydenta dokument jest nie do przyjęcia w zaproponowanym brzmieniu.

Regulamin za stroną BIP UM Legionowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ ARENA LEGIONOWO

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania hali widowiskowo – sportowej Arena Legionowo, zwanej dalej Areną położonej w Legionowie przy ul. Chrobrego 50b, na terenie Stadionu Miejskiego im. Ks płk Jana Mrugacza.

2. Właścicielem Areny jest Gmina Miejska Legionowo.

3. Zarządcą Areny jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie.

4. Arena przeznaczona jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, wystawienniczych i oświatowych.

Pierwszy zarzut to zamknięty i wąski katalog imprez, które mogą się w obiekcie odbywać.

Interesuje mnie co w przypadkach losowych, w których Arena mogłaby pełnić rolę dobrego miejsca pobytu tymczasowego dla poszkodowanych. Ma stać pusta, bo dyrektor MOSiR powie, że Arena nie jest do takich celów?

5. Arena jest otwarta codziennie od godziny 8.00 do godziny 22.00.

Prezydent obiecuje organizację koncertów i innych podobnych wydarzeń „kulturalnych” w Arenie. Powodzenia życzę w zakończeniu imprezy do 22.00. BTW fajna demolka będzie, gdy pani ze ścierką wyjdzie na scenę i powie, że zamykamy :)

6. W godzinach 22.00 – 8.00 zabronione jest przebywanie w Arenie osób nieupoważnionych przez zarządcę.

Jeśli to miała być furtka dla organizacji koncertów to powodzenia, życzę zarządcy w upoważnianiu każdego do przebywania w obiekcie :)

7. Z Areny mogą korzystać:

1) mieszkańcy Legionowa,

Jeśli nie mieszkasz w Legionowie to wyjazd z Areny. Spadaj człeku w swe strony, bo nasz miejski prezio nie życzy tu sobie Ciebie. Rozumiem, że dyrektor MOSiR i jego dzielni przyboczni mają stać i legitymować, każdego, kto do Areny wchodzi – powodzenia prezydencie we wprowadzaniu tej głupoty :)

2) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,

3) szkoły i przedszkola z terenu Legionowa, w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów,

4) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę,

5) zakłady pracy, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, po uzyskaniu zgody Zarządcy obiektu i zapoznaniu się z regulaminem.

Punkt perełka :) Pozostali korzystający mogą mieć w głębokim poważaniu regulamin, bowiem muszą go znać tylko „zakłady pracy, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa”. Poza tym, kto zorganizuje w tym obiekcie koncert, tylko dla mieszkańców w Legionowa?

8. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie Areny tylko pod opieką osób dorosłych.

9. Kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej mogą prowadzić zajęcia w Arenie pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.

Kolejny przykład bezmyślności dokumentu – pkt. 7.4 jest praktycznie tożsamy. Choć pewnie jakiś myśliciel wpadł na pomysł, że klub <> grupa i klub = organizacja, więc dla pewności dopisał jeszcze raz.

10. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe, obowiązuje strój sportowy i obuwie z przeznaczeniem do sportów halowych, z płaską, niebrudzącą podłogi podeszwą.

11. Za bezpieczeństwo i porządek na obiekcie w trakcie imprezy odpowiada organizator imprezy.

12. Wszystkie osoby przebywające w Arenie, zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników MOSiR, służb porządkowych i osób upoważnionych przez Zarządcę.

13. Za rzeczy pozostawione w szatni Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.

14. Przebywający w Arenie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny i inne wykorzystywane pomieszczenia). Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie.

15. W Arenie obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w Arenie może odbywać się tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

16. W Arenie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

17. W Arenie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i używania środków odurzających i psychotropowych.

18. Osoby, które będą zakłócały porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu.

19. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Areny oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie.

20. W Arenie, ze zgodą dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legionowie, podmioty, o których mowa w pkt 7, mogą organizować imprezy, w tym imprezy masowe. Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia i zabezpieczenie zgodne z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

21. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno – sportowe, kulturalne, wystawiennicze i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego przez Zarządcę harmonogramu.

22. Udostępnianie organizatorowi imprezy Areny lub jej części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z Zarządcą, na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie korzystania z Areny.

23. Zasady odpłatności za korzystanie z Areny określone są odrębnymi przepisami.

24. Zabrania się wnoszenia do Areny:

1) broni wszelkiego rodzaju oraz przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,

2) pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące zanieczyszczenia,

3) przedmiotów wykonanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,

4) przedmiotów, materiałów oraz urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkowników obiektu,

5) ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych.

25. W Arenie zakazuje się:

1) rzucania przedmiotami z zamiarem użycia jako broni lub pocisków,

2) używania środków odurzających i środków psychotropowych,

Jest to zdanie tożsame z pkt. 17.

3) używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych,

Po co po raz kolejny to samo? Przecież da się to napisać w jednym punkcie… ale trzeba pomyśleć…

4) używania wulgarnych lub obraźliwych słów,

5) zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,

6) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,

7) rozniecania ognia,

8) umieszczania na budynkach, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów, reklam lub ogłoszeń – bez zgody Zarządcy,

9) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,

10) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub kart wstępu,

11) prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych,

12) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako przewodników) bez uzyskania zgody Zarządcy.

26. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku w Arenie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.

Zarządca obiektu:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legionowie, ul. Parkowa 27

tel/fax 022 784 85 92, e-mail: biuro@mosir-legionowo.pl

www.mosir-legionowo.pl

wz Prezydenta Miasta
mgr Piotr Zadrożny
Zastępca Prezydenta

W moim przekonaniu dokument został przygotowany na zasadzie „o (…) za 5 minut mam oddać projekt, a ja nic nie mam”. Jest chaotyczny (zagadnienia o podobnym znaczeniu są rozrzucone po całym tekście) oraz pełen niepotrzebnych powtórzeń. Przynajmniej jeden z zapisów, będzie łamany codziennie (ten o dostępności tylko dla mieszkańców naszego miasta).

Jakość tego „dzieła” naszych miejskich władz poraża nieudolnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>