Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Ryszard Brański | Legionowo

Ryszard Brański

Wpisy powiązane ze słowem kluczowym: Ryszard Brański

radny miejski w Legionowie Ryszard Brański

Ja się już dawno przestałem dziwić i oburzać tym jak traktują społeczeństwo, wybrani przez nas „reprezentanci”. Przy okazji „głupiego” placyku koło parku im. Jana Pawła II, zdewastowanego przez grupkę spod ciemniej gwiazdy, przekonałem się jak pokrętne są działania UM Legionowo.

Radny Artur Adam Żuchowski reprezentuje w Radzie Miasta Legionowo prezydenckie stowarzyszenie „Porozumienie Samorządowe”. W maju br. roku radny Żuchowski stał się popularny w lokalnych mediach za sprawą dwóch faktów:

  • odmowie RML na zwolnienie z pracy Żuchowskiego (pracuje jako pedagog u Salezjan),
  • niebywałej sklerozy radnego, który zapomniał że ma dom i działkę o wartości ok. miliona złotych – radny zapominał umieszczać tę informację w swych kolejnych oświadczeniach majątkowych.

Dyżury pełnione będą w Biurze Rady Miasta Legionowo, które mieści się w miejskim ratuszu, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, pokój nr 4.02, III piętro. Dyżury będą pełnione wg. poniższego grafiku. Przekreślenia i wstawki wynikają ze zmian grafiku dokonywanych przez RM.

Oświadczenie majątkowe radnego Ryszarda Brańskiego zostało złożone 22 kwietnia 2011 r., a więc w przewidzianym prawem terminie.

Radny wypełnił swoje oświadczenie ręcznie w sposób czytelny (poprawiane kwoty są czytelne).

Ryszard Brański informuje, że jest pracownikiem etatowym Agencji Rynku Rolnego ot. Warszawa. W ARR pełni funkcję zastępcy dyrektora oddziału. Radny zapomniał jednak w swym oświadczeniu ujawnić, że jest radnym Miasta Legionowo, a ma taki obowiązek (vide. JAK WYPEŁNIAĆ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE – INFORMACJA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2010).

Prezentujemy wyniki do legionowskiej rady miejskiej.

Prezentujemy listy kandydatów do Rady Miasta Legionowo oraz kandydatów na prezydenta miasta.

Analiza  publikacji w BIP (http://www.bip.legionowo.pl) wskazuje, że radni obecnej kadencji w ogóle nie interesują się miastem i jego mieszkańcami. Okazuje się, że całe 21 osobowe grono członków Rady Miasta Legionowo przez cztery lata swojej kadencji złożyło w sumie 11 interpelacji i tylko 1 zapytanie.