Warning: Illegal string offset 'chk_default_options_css' in /wp-content/plugins/dw-shortcodes-bootstrap/designwall-shortcodes.php on line 32
Wieliszewskie jesienne biegi już po raz siódmy | Legionowo

Wieliszewskie jesienne biegi już po raz siódmy

| sport i wypoczynek, zdrowie
7 wieliszewski bieg jesieni

Wieliszew zapraszają wszystkich amatorów biegania na malowniczą i zróżnicowaną terenowo trasę biegu głównego, która przebiega wzdłuż Jeziora Kwietniówka oraz skrajem kompleksu leśnego Uroczysko Wieliszew. Sam bieg główny będzie w połowie biegiem ulicznym, a w połowie przełajowym.

7 wieliszewski bieg jesieni

Tegoroczny VII WIELISZEWSKI BIEG JESIENI odbędzie się  14 października 2012 r. (niedziela). Start biegu głównego (4 km) odbędzie się około godz. 12:30, zaś biegu krótkiego (1 km) o godz. 12:00. Zapisy w dniu imprezy w godz. 10:00 – 11:45 (stadion sportowy w Wieliszewie, ul. Modlińska 65).

Dla 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników organizatorzy przewidzieli pamiątkową koszulkę. Dla zwycięzców – medale, puchary, nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają napoje i batony energetyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych.

REGULAMIN

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ 7. WIELISZEWSKI BIEG JESIENI
CEL IMPREZY
· Upowszechnianie biegania jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej.
· Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród społeczeństwa.
· Promocja walorów krajobrazowo – przyrodniczych Gminy Wieliszew.
ORGANIZATOR
· Organizatorem Biegu są Referat Sportu Urzędu Gminy Wieliszew i Ośrodek Kultury w Wieliszewie.
TERMIN I MIEJSCE
· Bieg odbywa się w niedzielę 14.10.2012 r. w godz. 12:00 (Bieg Rodzinny) i 12:30 (Bieg Główny).
· Start z boiska bocznego stadionu sportowego w Wieliszewie (ul. Modlińska 65).
WARUNKI UCZESTNICTWA
· W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważną legitymację szkolną lub dokument
tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).
· Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie.
· W przypadku braku badań zawodnik podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność (zaświadczenia dostępne w biurze
zawodów w dniu imprezy). W imieniu małoletniego oświadczenie podpisuje rodzić lub opiekun.
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW IMPREZY ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
Po starcie uczestnicy biegu opuszczają stadion i poruszają się odcinkiem drogi gminnej (Al. Solidarności),
przekraczając kolejne dwa skrzyżowania z drogami dojazdowymi, na którym – poza czołem Biegu
zamykanym przez samochód strażacki – odbywać się będzie ruch częściowo otwarty, należy więc
zachować ostrożność i stosować się do zasad ruchu drogowego (poruszać możliwie skrajem prawej strony
jezdni w grupach nie większych niż 3 osoby – odstępy między grupami powinny wynosić minimum 1 metr,
lub chodnikiem).
Uczestnicy Biegu Głównego wbiegają ponadto na teren leśny, gdzie – poza wzmożoną uwagą na przeszkody
naturalne – zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego.
Wszyscy uczestnicy Biegu zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń Policji,
służb porządkowych organizatora biegu oraz osób odpowiedzialnych za bieg.
ZGŁOSZENIA
· Zapisy w dniu imprezy od godziny 10.00 do 11.45 w Biurze Zawodów (w zależności od pogody – przed lub
w hali sportowej w Wieliszewie, ul. Modlińska 65).
KATEGORIE, DYSTANSE i PROGRAM ZAWODÓW
1 | S t r o n a
REFERAT SPORTU URZĘDU GMINY WIELISZEW
ul. Modlińska 65 (hala sportowa)
05-135 Wieliszew
sport@wieliszew.pl | www.wieliszew.pl
tel./fax: +48 22 782 21 44
· 1-km pętla (klasy I-III i IV-VI z podziałem na dziewczynki i chłopców oraz Bieg Rodzinny: drużyny
2-osobowe, warunkiem startu jest „wielopokoleniowość” składu, tj. osoba dorosła + dziecko do lat 12):
stadion sportowy, Al. Solidarności, parking przy UG Wieliszew, Al. Solidarności, stadion. START o godz.
12:00.
· 4-km pętla (JUNIOR MŁODSZY: 13 – 14 lat z podziałem na dziewczęta i chłopców; JUNIOR STARSZY: 15 – 17
lat z podziałem na dziewczęta i chłopców; OPEN: 18 – 40 lat z podziałem na kobiety i mężczyzn oraz
SENIOR: powyżej 40 lat z podziałem na panów i panie): stadion sportowy, Al. Solidarności, drogi polne
w okolicy Jeziora Kwietniówka, ulica dojazdowa do UG Wieliszew, Al. Solidarności, stadion (pętla).
START o godz. 12:30.
NAGRODY
· W poszczególnych kategoriach za zajęcie:
· miejsca I – puchar, medal, dyplom oraz nagroda rzeczowa.
· miejsca II i III – medal, dyplom oraz upominek rzeczowy.
· Dla 100 pierwszych zarejestrowanych uczestników pamiątkowa koszulka.
· Dla wszystkich uczestników zapewniamy napoje i batony energetyczne.
INNE
· Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania Biegu i na terenie
imprezy, również w czasie dekoracji i po jej zakończeniu.
· Podczas Biegu zawodnicy muszą posiadać widoczny numer startowy przymocowany do koszulki
sportowej na klatce piersiowej lub plecach.
· Organizator przewiduje udział osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach jedynie w
przypadku trasy Biegu Rodzinnego (1km). W takim wypadku uczestnik powinien wziąć pod uwagę
konieczność pokonania trawiastego odcinka na terenie stadionu.
· W przypadku Biegu Rodzinnego (1km) i udziału najmłodszych zawodników, dopuszczamy wykorzystanie
dziecięcych wózków. Startującą parę tworzy rodzic / opiekun prowadzący wózek z dzieckiem.
· W przypadku stwierdzenia przez organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika (przebiegnięcie po innej
niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
· Pisemne protesty przyjmować będzie Biuro Biegu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
· Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu).
· Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
· Organizatorzy zapewniają możliwość korzystania z szatni, wyposażonych również w toalety i natryski.
· Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ubezpiecza startujących.
· Udział w zawodach jest bezpłatny.
· Uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt.
· Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
· Interpretacja powyższego regulaminu (także spraw wyżej nie ujętych) należeć będzie do organizatorów.
ORGANIZATORZY
2 | S t r o n a

 

 

Jeden komentarz do “Wieliszewskie jesienne biegi już po raz siódmy

  1. 1

    Jak dobrze wiodamo bieg coraz bliżej, więc trzeba zapiąć wszystko na ostatni guzik. Jak dobrze zostałem poinformowany zapisy ruszą już za kilka dni. Informacja o starcie zapisów ukażę się na facebooku i na naszej stronie. Proszę o śledzenie aktualności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>